افزایش سرعت با فعال کردن فشرده‌سازی Gzip

امتیاز 0.00 (0 رای)

کاهش حجم فایل‌های ارسال شده از سمت سرور شما برای افزایش سرعت به مرورگرهایی که به آن منتقل می‌شوند.

  •  کاهش حجم صفحات تا ۷۰%
  • افزایش سرعت صفحه

برای فعال کردن فشرده‌سازی نیاز است به فایل htaccess. از طریق مدیریت فایل‌های سرور و یا از طریق کنسول مدیریت وبسایت خود دسترسی داشته باشیم.


فشرده سازی gzip چیست؟

هنگامی که یک کاربر از وبسایت شما بازدید می‌کند دستوری برای سرور شما ارسال شده تا فایل‌های درخواست شده را تحویل بدهد.
هرچه فایل‌ها بزرگ‌تر باشند، مدت بیشتری برای دریافت طول می‌کشد تا به مرورگر شما رسیده و بر روی صفحه نمایش دهد.
Gzip صفحات و فایل‌های CSS شما را قبل از فرستادنشان به مرورگر، آن‌ها را فشرده می‌کند. این عمل به شدت زمان انتقال را کاهش می‌دهد زیر این فایل‌ها پس از فشرده‌سازی حجم کمتری دارند.


چگونه عمل می کند؟

Gzip در‌واقع یک ایده نسبتاً ساده و بسیار مفیدی است، البته باید بدرستی استفاده شود. Gzip رشته‌های مشابه را در یک فایل متنی قرار می‌دهد و موقتاً این رشته‌ها را جایگزین کرده تا حجم کلی فایل را کوچک کند.
دلیل اینکه Gzip به خوبی در محیط وب کار می‌کند این است که فایل‌های CSS و HTML از متن های تکراری زیادی استفاده می‌کنند و همچنین فضاهای خالی دارند. از آنجایی که Gzip رشته‌های مشترک را فشرده می‌کند، می‌تواند حجم صفحات و CSS را تا ۷۰% کاهش دهد.

Gzip باید در وب سرور شما فعال شود، وقتی که یک مرورگر از یک وب سرور بازدید می‌کند، وضعیت را بررسی کرده که آیا Gzip فعال شده و از صفحه وب درخواست می‌کند. اگر که فعال باشد فایل‌های Gzip را دریافت میکند، که بطور قابل توجهی حجم کمتری دارند و در غیر اینصورت، باز هم صفحه را دریافت می‌کند، اما فقط نسخه فشرده نشده که حجم بیشتری دارند.


چرا مهم است؟

دلیل اصلی اینکه چرا مهم است، بخاطر کاهش زمان برای انتقال فایل‌های صفحات و CSS وبسایت که در نهایت منجر می‌شود سرعت بارگیری وبسایت شما افزایش یابد.


نحوه فعال سازی

بسته به وب سرور شما متدهای مختلفی دارد، برای اینکه Gzip را بر روی سرور Apache فعال کنید، تکه کد زیر را در فایل htaccess. وارد کنید.

<IfModule mod_deflate.c>
# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

# Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch MSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent
</IfModule>

پس از ذخیره کردن فایل htaccess. می‌توانید با استفاده از وبسایتهای تست سرعت مثل GTMetrix.com از فعال بودن یا نبودنش آگاهی یابید.

از اینکه با درساوی بودید سپاسگزارم. نظرات خود را برای ما به اشتراک بگذارید.

نوشته های مرتبط